Car Service & Repair Shop in Atlanta

Car Repair.

No Problem.

We make your car repair easy.

Check Mark.png

OEM Level Diagnostics

Check Mark.png

24/7 Pickup & Dropoff

Check Mark.png

Triple Warranty

Check Mark.png

Integrity & Honesty

Check Mark.png

Same Day Service

Waiting Room Experience.jpg

Whether it’s changing your oil or getting you back on the road after a major breakdown, we are here for you. Additionally, we offer extensive warranty repair work taking the hassle out of going to the dealership. Above all, Anthem Automotive strives to be the best repair shop in Atlanta. Because we care for your vehicle as if it were our own. 

Caring for Your Car

like its Our Own

From regular maintenance to larger repairs, get top-notch services dedicated to helping you drive your car with confidence — whether you’re going across town or across country.

Check Mark.png

Oil Changes

A/C Repair

Tire Rotations

Brakes

& Many More

Full Inspections

Check Mark.png
Check Mark.png
Check Mark.png
Check Mark.png
Check Mark.png
Homepage_Image2.jpg

Each Mechanic Professionally 
Trained & Certified

To ensure you receive the best services and experience, our mechanics are all professionally trained and ASE Certified. And with our skilled team on your side, we work to help you extend the life of your car, truck, or luxury vehicle.

 

Foreign or Domestic, 
We've Got You Covered.

Our expert technicians are equipped to service and repair all makes and models of vehicles. We service all Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Jeep, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mini, Mitsubishi, Nissan, Pontiac, Ram, Saab, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.

Homepage_Image3.jpg
Yelp Review 2.png
Yelp Review 3.png
Yelp Review 1.png

We Make Our Customers Happy

Or make an appointment with the form below.

 

Jak to działa?


Instalacja fotowoltaiczna oraz sposób jej funkcjonowania są stosunkowo proste. Instalacja ma za zadanie wyprodukować prąd z promieni słonecznych. Produkowanie energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest możliwe dzięki zjawisku nazywanemu efektem fotowoltaicznym. Wytworzony w krzemowych modułach fotowoltaicznych prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) DC/AC i zostaje przekształcony w prąd zmienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V).
Jakie urządzenia wchodzą w skład instalacji fotowoltaicznej?


Podstawowymi elementami instalacji fotowoltaicznej są: panele oraz inwerter. Panele, wystawione na działanie promieni słonecznych, mają za zadanie wyprodukować prąd stały. Inwerter, zwany inaczej falownikiem, przekształca prąd stały w prąd zmienny. Oprócz tego, do prawidłowej pracy instalacji niezbędne są okablowanie, zabezpieczenia oraz uziemienie – wszystkie te elementy zapewniają nam bezpieczne użytkowanie naszej instalacji elektrycznej. Dodatkowe elementy mogące stanowić instalację PV to baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.
Czy instalacja fotowoltaiczna działa przez cały rok?


Tak! Panele fotowoltaiczne generują energię także dzięki rozproszonemu promieniowaniu, które dostępne jest cały czas, nawet w pochmurne dni. W grudniu, najmniej słonecznym miesiącu w roku, słońce świeci na tyle intensywnie, że przydomowa instalacja fotowoltaiczna jest w stanie pokryć nawet połowę zapotrzebowania na prąd.
Czy wymiana licznika na dwukierunkowy wiąże się z dodatkowymi opłatami?


Nie, wymiana licznika na dwukierunkowy należy do obowiązków operatora sieci i jest bezpłatna. Urządzenie to należy do operatora a monterzy nie pobierają żadnych pieniędzy od odbiorców, u których montowane są liczniki.
Kim jest Prosument?


Najprościej ujmując, jest to użytkownik produktu wytworzonego na własny użytek. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o OZE z dnia 22 czerwca 2016 przez PROSUMENTA rozumie się odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.
Jakie są różnice między systemem Off-grid a On-grid?


O instalacji On-grid, mówimy w sytuacji, gdy nasza system fotowoltaicznay jest przyłączony do zewnętrznej sieci energtycznej a użytkownik może odbierać lub wysyłać prąd. Rolę "akumuatora" pełni tu system operatora. Instalacja Off-grid charakteryzuje się tym, że użytkownik magazynuje nadwyżki energii we własnych akumulatorach . Wysoki koszt akumulatorów oraz komplikacja systemu powodują, że systemy on-grid są bardziej popularne.
Czym różnią się panele fotowoltaiczne od kolektorów słonecznych?


Zasadnicza różnica pomiędzy tymi urządzeniami jest w pozyskiwanej energii. Kolektory słoneczne służą do podrzewania wody na potrzeby użytkowe lub systemów centralnego ogrzewania. Panele słoneczne, wykorzystując zjawisko fotowoltaiczne, produkują prąd który może być wykorzystany na dowolne potrzeby włączając w to również centralne ogrzewanie.
Jak dobrać optymalną moc instalacji?


Jest to sprawa indywidualnych potrzeb, dostępnej powierzchni dla zamontowania paneli oraz jej usytuowania. Na podstawie analizy rachunków otrzymanych z zakładu energetycznego z uwzględnieniem zasad rozliczania energii w postaci opustów można określić przybliżoną moc paneli fotowoltaicznych. Zapotrzebowanie na moc można policzyć z wykorzystaniem kalkulatora na naszej stronie.
Co to jest opust?


Opust to sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh a w instalacji o mocy 10-40 kW jest to stosunek 1 do 0,7. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikroelektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1. Niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy.
Jakie są różnice pomiędzy panelami mono a polikrystalicznymi


Panele monokrystaliczne to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona technologia paneli słonecznych. Panel monokrystaliczny składa się z pojedynczej struktury krzemu. Moduły monokrystaliczne są zazwyczaj barwy ciemnoniebieskiej lub czarnej. Od paneli polikrystalicznych odróżnia je też kształt ogniw. Mają one często zaokrąglone boki, ponieważ monokryształ krzemu w przekroju jest kołem. Moduły te osiągają największą sprawność z pośród wszystkich rodzai paneli co jest ich nie wątpliwą zaletą Panele polikrystaliczne to produkt stosunkowo nowy. Ich produkcja zaczyna się podobnie jak w przypadku paneli monokrystalicznych. Ze względu na technologię ich wytwarzania ogniwa te zawsze mają kształt prostokąta lub kwadratu i są barwy jasnoniebieskiej. Moduły te charakteryzują się wysokim współczynnikiem mocy jednak niższym od paneli monokrystalicznych. Ich temperaturowy współczynnik mocy również jest niższy od tego jakim charakteryzują się moduły monokrystaliczne co jest ich zaletą. Po krótce porównanie obu technologii:
Monokrystaliczne
Zalety:
- większa wydajność (nawet kilka procent)
- instalacja o tej samej mocy zajmie mniej miejsca
- wygląd, czarna powierzchnia paneli lepiej komponuje się z ciemnym dachem
- większa moc dostarczona w bezchmurne dni
Polikrystaliczne
Zalety:
- niższa cena
- większa moc dostarczona w zachmurzone dni
Jak rozumieć dane techniczne panali fotowoltaicznych?


Standard Test Condition (STC) - Laboratoryjne warunki pomiarów parametrów paneli: moc promieniowania 1000 W/m2, współczynnik grubości warstwy atmosfery dla Europy (AM) 1.5, temperatura ogniwa 25°C Moc maksymalna (Pmpp) - Maksymalną moc osiągalna przez fotoogniwo dostępna w standardowych warunkach testu (STC) Maksymalne napięcie (Vmpp) - Jest to napięcie osiągalne w momencie, gdy panel będzie pracował z mocą maksymalną. Maksymalny prąd zasilania (Imp) - Jest to natężenie prądu osiągalne, gdy panel pracuje z mocą maksymalną. Napięcie jałowe (Voc) - Napięcie jałowe panela (gdy prąd nie płynie w chwili rozwarcie jego wyprowadzeń) Prąd zwarcia (Isc) - Natężenie prądu płynącego przy zwarciu ogniwa (czyli w chwili maksymalnego obciążenia) Wydajność modułu - Stosunek mocy promieniowania padającego na powierzchnię modułu do mocy elektrycznej którą wytwarza. Przykładowo dla panela o sprawności 17,2% na każde 100W energii promieniowania słonecznego padającego na panel moduł wyprodukuje 17,2Wat.
Czym są ogniwa PERC?


Klasyczne ognia PV składają się z trzech warstw: - górnej warstwy absorbującej światło wraz z elektrodą ujemną, - płytki krzemowej - dolnej warstwy metalizowanej będącej elektrodą dodatnią.
Moduły PERC posiadają dodatkową warstwę w postaci tzw. "reflektora mocy" czyli dodatkowej warstwy aluminiowej powłoki mającej na celu odbicie światła docierającego do dolnej warstwy płytki i skierowanie go ponownie na płytkę. Dzięki temu zwiększa się ogólna sprawność modułu nawet o 1%.

Frequently Asked Questions